Nền tảng của chúng tôi, thành công của bạn

Giảm thiểu thời gian cần thiết để bắt đầu mối quan hệ giữa bạn và khách hàng.

About US

Chúng tôi giúp bạn xây dựng thương hiệu

Chúng tôi giúp bạn tạo ra, xây dựng các trang giới thiệu hiện đại và nhanh chóng. Đối với mỗi trang đều được tùy chỉnh đơn giản với giao diện dễ hiểu, dễ sử dụng ngay cả khi bạn chưa có kiến thức gì về công nghệ.

Tính năng

Quét mã QR

Với chức năng tạo mã QR giúp bạn tạo ra các loại menu hoặc profile được tiếp cận nhanh chóng

Tên miền riêng

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thêm tên miền của riêng mình vào để tăng việc quảng bá thương hiệu cá nhân

Đặt lịch

Nếu như bạn quá bận rộn, phần mềm hỗ trợ bạn tạo ra việc đặt lịch trực tuyến giúp chủ động hơn trong công việc

Thiết kế

Nổi bật

01
Hiển thị hoàn hảo trên mobile
02
Tùy chỉnh giao diện dễ dàng
03
Bài viết và đa dạng nội dung
04
Kết nối với mọi người
Mẫu có sẵn

Xem trước các mẫu

Giá cả

Chọn một mức giá hoàn hảo cho bạn

Basic

15000đ/ hàng tháng

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 1 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to

Gold

30000đ/ hàng tháng

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 3 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to

Platinum

100000đ/ hàng tháng

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 10 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to

Basic

180000đ/ hàng năm

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 10 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to

Gold

360000đ/ hàng năm

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 3 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to

Platinum

1200000đ/ hàng năm

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 10 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to

Free

Free/ cả đời

 • Tên miền tùy chọn
 • Tên miền phụ
 • Trình tạo QR
 • 1 vCard
 • CV trực tuyến & xuất khẩu
 • Theo dõi bỏ theo dõi
 • Blog
 • Danh mục đầu tư
 • Thành tựu
 • Kỹ năng
 • Dịch vụ
 • Kinh nghiệm
 • Chứng thực
 • Appointment
 • Google Analytics
 • Disqus
 • WhatsApp
 • Facebook Pixel
 • Tawk.to